Oripan

Dostępny wyłącznie w Japonii – małoobrazkowy negatyw o czułości 400 ASA. Jego zalety to małe ziarno, duża rozpiętość tonalna oraz możliwość forsowania. Dobrze sprawdza się w przedziale 400 – 1600 ASA.