Wraz z artystkami i artystami, kuratorami i kuratorkami, organizatorkami i organizatorami oraz wszystkimi osobami współtworzącymi TIFF Festival

ZAPRASZAMY na otwarcie

10. Międzynarodowego Festiwalu Fotografii TIFF Festival // Procesy
w czwartek, 3.09.2020 o godz. 20:00
Centrum Festiwalowe, Recepcja
ul. Ruska 46c

2 wystawy Programu Głównego l 4 wystawy sekcji TIFF Open l Sekcja Publikacji | Wystawy towarzyszące l Przegląd Portfolio | Spotkania autorskie l Oprowadzania l Dyskusje

/ U W A G A / Udział w wydarzeniach towarzyszących jest bezpłatny, jednak (z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną) obowiązują zapisy. Zastrzegamy sobie prawo do limitowania osób przebywających na terenie festiwalu. Udział w wydarzeniu wymaga wypełnienia formularza z danymi osobowymi i informacją o obecnym stanie zdrowia. Nosimy maseczki, dezynfekujemy ręce i staramy się zachowywać społeczny dystans!