Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski zaprasza na wernisaż fotografii Jolanta Rycerska, Andrzej Grudzień „Axis Mundi i święte gaje”. Wernisaż odbędzie się w środę 10 lipca 2024 roku o godz. 18.30 w „Galerii Katowice” Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski przy ul. Dąbrowskiego 2. Wystawę można oglądać do 2 sierpnia 2024 roku od wtorku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00.

Autorzy o wystawie:
Praca nad wystawą była dla nas czasem poszukiwania duchowości w materii świata. Wędrówki do mniej lub bardziej znanych MIEJSC MOCY były okazją do poznania i fotograficznej rejestracji przestrzeni od wieków uważanych za sferę sacrum — promieniującą dobroczynną energią, uzdrawiającą aurą i magicznym klimatem. Bez przyjętych z góry założeń otwieraliśmy się na otaczające nas obrazy i dźwięki, wpatrywaliśmy się w symbole i znaki, aby w kontemplacji potęgi przyrody podjąć próbę spojrzenia w głąb czasów, symbolicznego dotknięcia korzeni świata, ponadczasowych źródeł duchowej iluminacji i siły.