Tabela zamian substancji chemicznych w wywoływaczach fotograficznych

1g bromku potasowego = 0,87g bromku amonowego
1g bromku potasowego = 0,87g bromku sodowego
1g pirosiarczynu potasowego = 1g kwaśnego siarczynu sodowego.
1g rodanku amonowego = 1,28g rodanku potasowego
1g rodanku potasowego = 0,78g rodanku amonowego
1g siarczanu sodowego bezwodnego = 2,27g siarczanu sodowego krystalicznego
1g siarczanu sodowego krystalicznego = 0,44g siarczanu sodowego bezwodnego
1g siarczynu sodowego bezwodnego = 2g siarczynu sodowego krystalicznego
1g siarczynu sodowego krystalicznego = 0,5g siarczynu sodowego bezwodnego
1g wodorotlenku potasowego = 0,72g wodorotlenku sodowego
1g wodorotlenku sodowego = 1,4g wodorotlenku potasowego
1g węglanu potasowego = 0,77g węglanu sodowego bezwodnego
1g węglanu potasowego = 2,1g węglanu sodowego krystalicznego
1g węglanu sodowego bezwodnego = 2,8g węglanu sodowego krystalicznego
1g węglanu sodowego krystalicznego = 0,36g węglanu sodowego bezwodnego
1g węglanu sodu bezwodnego = 1,3g węglanu potasu bezwodnego