Wywoływanie negatywów Konica

Konica

Konica Pan Films to seria czarno - białych negatywów firmy Konica o czułościach 100/200/400 ASA. Materiał rozprowadzany głównie w Japonii. Z opinii użytkowników wynika iż ma zbliżone właściwości do Ilfordowskiej serii PAN.

Konica IR 750 - Rzadko spotykany negatyw IR. Charakteryzuje się małym ziarnem oraz niską czułością 5 - 50 ASA.